top of page

NORMATIVA DE LES CLASSES

  • s'ha d'arribar puntual o uns minuts abans de començar la classe.

  • els preus de les classes són mensuals i es cobraran la última setmana del mes anterior o la primera del mes (en aquest cas es pagarà sempre per mesos sencers).

  • es poden pagar les classes sueltes si interessa (en aquest cas es pagarà sempre per classes sueltes)

  • el preu de les classes sueltes o de prova serà de 10€/classe

  • en cas de no poder assistir a les classes, si la persona es vol donar de baixa ha d'avisar abans del dia 25 del mes anterior

  • la professora es reserva el dret de fer vacances per Setmana Santa i per Nadal. En aquests casos, es pagaran els mesos sencers. Durant l'any hi ha mesos de 5 setmanes, de 4 i de 3 i això no farà variar els preus mensuals.

  • la professora no es fa responsable de la no assistència d'una persona inscrita a les classes

  • en cas de no assistència de la professora a la classe, es pot concertar un altre dia per a recuperar-la

bottom of page